“Az első benyomás meghatározza az üzlet sikerességét, és az igényes munkakörnyezet biztosítja a munkavégzéshez szükséges jó közérzetet.”

PÁLYÁZATÍRÁS

2001.02.01 óta írunk pályázatokat, azaz óriási gyakorlattal vállaljuk cégek számára beruházási, k+f, informatikai pályázatok megírását. Nálunk a múlt a garancia a minőségi szolgáltatásra. Mindazok, akik az elmúlt majd 20 évben velünk pályáztak jelentősen fejlődtek, és állandó partnereink maradtak.

Kapcsolatfelvétel, és ingyenes pályázatfigyelés és konzultáció után, kialakul egy projektötlet. Sokat láttunk már, így kölcsönösen érdekes beszélgetések keretében általában átgondolt projektek kerülnek megírásra. A kidolgozott pályázatot végig kísérjük a döntési folyamaton, majd segítünk a támogatási szerződés megkötésében, és a támogatási előleg lehívásában. Ezt követően rendelkezésre állunk a megvalósítás során is, és elkészítjük a projekt záró dokumentumokat és segítünk a teljes támogatási összeg lehívásában. Még itt sem engedjük el partnereink kezét, pont ellenkezőleg, a fenntartási időszak évei alatt, a zárásig menedzseljük a projekteket.

Keressen bennünket bizalommal!

Joszt György, pályázati tanácsadó

+36 30 277 0284 | joszt.gyorgy@diszk.com

Aktuális Pályázataink

VÁLLALATI KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÉS MOBILFEJLESZTÉSEK, FELHŐALAPÚ ONLINE ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK TERJESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Pályázat tárgya: 
Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

Támogatást igénylők köre: 
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

113 Korlátolt felelősségű társaság; 114 Részvénytársaság; 116 Közkereseti társaság; 117 Betéti társaság; 121 Szociális szövetkezet; 123 Iskola szövetkezet; 124 Agrárgazdasági szövetkezet; 128 Foglalkoztatási szövetkezet; 129 Egyéb szövetkezet; 141 Európai részvénytársaság (SE); 142 Európai szövetkezet (SCE); 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe; 228 Egyéni cég; 231 Egyéni vállalkozó

Rendelkezésre álló keretösszeg:

39,4 milliárd Ft

 • a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 17,5 milliárd Ft,
 • a kölcsön keretösszege: 21,9 milliárd Ft.

Igényelhető támogatás:

 • A vissza nem térítendő támogatás összege: min. 1 millió Ft, maxi. 24 millió Ft, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
 • A kölcsön összege: min. 1,25 millió Ft, maxi. 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

Támogatás mértéke:

 • Vissza nem térítendő támogatás mértéke: 35-40%
 • A kölcsön esetében: 50-55%

Előleg
A megítélt vissza nem térítendő támogatás max. 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.

Benyújtás kezdete
2017.    január 31.

Rendelkezésre álló időtartam
24 hónap

Támogatható tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani

 1. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 2. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6.  Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;
 13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
 14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
 15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;
 16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
 17. Szolgáltatásmenedzsment


Elszámolható költségek köre

Csak helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén

 • Immateriális javak beszerzésének költsége
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
 • Képzés
 • Egyéb szakértői szolgáltatás
 • Bérleti díj

Mindkét célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén

 • Eszközbeszerzés költségei

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök költségei
Személyi számítógépek (PC-k) / laptopok / notebook-ok
Nyomtatók / Szkennerek
Routerek / Switch-ek
Okostelefonok / Tabletek

 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei

 

A KKV-K VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE ADAPTÍV TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ RÉVÉN (Hamarosan újra nyílik)

Röviden a GINOP-2.1.8-17 pályázatról

A közkeletű nevén adaptív technológiai innováció pályázat, vagyis a GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén c. pályázat működő vállalkozások számára nyújt gépbeszerzésre, valamint kiegészítő beruházások megvalósítására lehetőséget. A támogatható projektek száma várhatóan 850-3400 db lesz.

A támogatás összege

 • 5 millió Ft – 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatás,

A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.) A támogatást igénylőnek a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő saját erővel kell rendelkeznie.

 

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • VTSZ listában szereplő új eszközök, gépek beszerzésének költségére (szállítás, aktiválás, közvetlenül kapcsolódó betanítás költségeivel együtt),
 • TESZOR listában szereplő információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költségére,
 • kapcsolódó, működéshez szükséges gyártási licenc,
 • know-how (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott)

Pályázók köre

 • korlátolt felelősségű társaság – Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság – Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság – Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság – Bt. (GFO 117), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), és
 • a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, mely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt és,
 • kettős könyvvitelt vezető vállalkozás, mely Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik,
 • partner-, vagy kapcsolt vállalkozás is részesülhet támogatásban a de minimis keret erejéig,
 • a fejlesztendő tevékenység a támogatott tevékenységek körébe tartozik (ld. További fontos gyakorlati tudnivalók)

Pályázatból kizártak köre

 • a vállalkozás részesült már ebből a pályázati forrásból,
 • a pályázó EVA alany,
 • a pályázó a GINOP 2. prioritásában már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (kivétel, ha a pályázó nem kötött Támogatási Szerződést, nem kapott Támogatói Okiratot, vagy elállt a pályázattól),
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Kötelező vállalások

 • saját tőke növelése a fenntartási időszak első üzleti évében a támogatási összeg min. 50%-ával a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évi értékéhez képest (mértéke nem csökkenhet a fenntartási időszak végéig),
 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó támogatási kérelem benyújtását megelőzően min. 6 hónappal korábban bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is.

 

További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás nem indulhat a pályázaton,
 • egyéni vállalkozók nem indulhatnak a pályázaton,
 • kiemelt kockázatnak minősül az egyedi, rendelésre gyártott eszköz beszerzése, ha a tervezett támogatástartalma megközelítőleg megegyezik az igényelhető támogatás maximumával,
 • a projekt keretében igényelt támogatás NEM haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét,
 • az immateriális javak elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 40%-át,
 • egy pályázat max. 4 db költségtételt tartalmazhat (adott típuson belül darabszám korlátozás nincs; összevonásra nincs lehetőség),
 • visszlízingre, szállítói finanszírozásra nincs lehetőség,
 • a pályázatból fejleszthető tevékenységek listája az alábbi linken érhető el: https://palyazat.gov.hu/download.php?objectId=80721,
 • kizárólag a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott nemzeti, vagy horizontális ágazati prioritások, vagy intelligens technológiák valamelyikéhez kapcsolódó pályázatok támogathatóak,
 • az előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 75%-a,
 • VTSZ és TESZOR lista van, a támogatott projekt keretében az ezekben szereplő eszközöket és szoftvereket lehet megvásárolni,
 • az eszközvásárlás önmagában még nem innováció; attól lesz az, hogy “… új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak” (Pályázati felhívás 1.1. pont)
 • a pályázat tartalmi értékelése során előnyt élveznek a hálozatosodó, nagy növekedési potenciállal rendelkező, innovatív mikrovállalkozások,
 • megkezdett beruházás továbbra sem támogatható; a projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg

 

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM

A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén.

 

Pénzügyi feltételek:

 

 • A kölcsön összege minimum 1 millió HUF – Maximum 50 millió HUF
 • Kezdő vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 millió HUF lehet.
 • Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósításkor igazolnia szükséges.
 • Kamat: 0% / év Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra. 

 

Rendelkezésre tartási idő:

 

Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 6 hónap, ami indokolt esetben 3 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének a terhére történhet).

 

Türelmi idő:

 

A rendelkezésre tartás végétől számított max. 3 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 9 hónap.

 

Költségek és díjak:

 

Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, valamint szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.

 

Futamidő:

 

A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, az alábbiak szerint:

 • az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 2 év.
 • a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 3 év,
 • 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 4 év,
 • 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 5 év,
 • 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek esetén legfeljebb 7 év.

 

A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni.

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

 

Helyszín:

 

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

 • Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a KözépMagyarországi régión kívül valósul meg.
 • megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik.
 • Mobileszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

Kölcsönfelvevők köre:

 

Támogatásra jogosult a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás.

 

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság,
 • 114 Részvénytársaság,
 • 116 Közkereseti társaság,
 • 117 Betéti társaság,
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet,
 • 141 Európai részvénytársaság (SE),
 • 142 Európai szövetkezet (SCE),
 •  228 Egyéni cég,
 •  231 Egyéni vállalkozó

Nem támogatható többek közt:

 

 • dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;
 • az alábbi iparágakban megvalósuló projekt: bányászat, koksz-gyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás;
 • pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyilízing) finanszírozása;
 •  mezőgazdasági termelő vállalkozások – olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki;
 • mikro- és kisvállalkozások élelmiszeripari projektje, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik;

 

Támogatásból kizártak köre

 

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 

A Hitelprogram igénybevétele esetén egy vállalkozás egy operatív program keretében többszörösen, illetve több operatív programból egyazon projekten belül azonos célra nem kaphat támogatást. Támogatási kérelem szerinti projekt elszámolható költségei tekintetében további uniós finanszírozás igénybevételére nincs lehetőség.

 

Elszámolható költségek köre

 

A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k versenyképességének növelése céllal az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel:

 • új tárgyi eszköz beszerzése,
 • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható)

Biztosítékok

 

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni.

A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el.

 

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 • ingatlan jelzálog
 • ingó jelzálog
 • fizetési számlakövetelésen alapított óvadék
 • gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

 

Fenntartási kötelezettség

 

A Beruházás tárgyát képező eszközt a fedezeti körből kivonni nem lehet.

Amennyiben a Végső Kedvezményezett a hitel futamideje alatt fedezeti cserét kezdeményez az csak abban az esetben fogadható el, amennyiben az elvárt fedezettség a fedezet csere után is teljesül.

 

Beruházás megkezdése

 

Nem nyújtható kölcsön a hitelkérelem döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott Beruházás finanszírozására.

Megkezdett beruházásesetén korlátozottan és utófinanszírozással csak olyan számlák finanszírozhatók, amelyek Végső Kedvezményezett általi megfizetésének dátuma a hitel folyósításának napját megelőző 180. napnál nem korábbiak.

 

Beruházás befejezése

 

A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 6 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 3 hónappal meghosszabbítható.

ÉLELMISZERIPARI FEJLESZTÉSEK VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETEIN BELÜL, ÉLIP

Élelmiszeripari fejlesztések Vidékfejlesztési Program keretein belül, ÉLIP

Megjelent a VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú – “Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című felhívás.
A felhívás célja a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A Kormány célul tűzte ki az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését.

A rendelkezésre álló forrás

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 Mrd forint.
 • Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése célterület keretében igénybe vehető keretösszeg 40 milliárd Ft.
 • Borászati üzemek fejlesztése célterület keretében igénybe vehető keretösszeg 10 milliárd Ft.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése célterület esetében egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft;
 • Borászati üzemek fejlesztése célterület esetében maximum 200 millió Ft.

A támogatott projektek várható száma

 • Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése célterületen: 250 db.
 • Borászati üzemek fejlesztése célterületen: 150 db.

A támogatás maximális mértéke mindkét célterület tekintetében:

 •  a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a;
 •  a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

a). Mezőgazdasági termelő
b.) Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás
c) konzorciumok

Támogatható tevékenységek
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése célterületen támogatható tevékenységek

 • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
 • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

Borászati üzemek fejlesztése célterületen támogatható tevékenységek

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy
 • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A pályázatok benyújtása 2019. január 2.-től, 2021. január 4.-ig lehetséges.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2019. január 16.
 • 2019. január 30.
 • 2019. március 4.
 • 2019. április 3.
 • 2019. május 6.
 • 2019. június 3.
 • 2019. július 3.
 • 2019. augusztus 2.
 • 2019. szeptember 2.
 • 2019. október 2.
 • 2019. november 4.
 • 2019. december 4.

Felhívásra beérkező támogatási kérelmek standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.

Joszt György, pályázati tanácsadó

+36 30 277 0284 | joszt.gyorgy@diszk.com